Door Corona gaan huizenprijzen dalen in 2020 en 2021

Onderzoeksbureau Calcasa signaleert dat in het tweede kwartaal van 2020 een flinke stijging van het aanbod van koopwoningen optreedt. Dit lijkt een eerste teken van een verslechtering van de Nederlandse woningmarkt.

In de eerste helft van 2020 draaide de woningmarkt onverminderd door, met een gelijkblijvend prijsniveau en verkoopaantallen. Maar de Coronacrisis heeft effecten voor de Nederlandse economie; een negatieve economische groei, toename van de werkeloosheid en een verlaging van het consumentenvertrouwen. Dit zal uiteindelijk ook zijn weerslag hebben op de ontwikkeling van de huizenprijzen.

Vooralsnog draait woningmarkt onveranderd door

De toename van het aanbod lijkt een signaal voor een omslag van de huizenprijzen. Ook in de kredietcrisis van 10 jaar geleden liep de woningmarkt eerst nog gewoon rustig door. En nam het aanbod gestaag toe. Vervolgens daalde het aantal transacties en uiteindelijk daalden de woningprijzen. Pas na een jaar, eind 2008, zakten daadwerkelijk de huizenprijzen. Zou nu opnieuw dit patroon optreden? Calcasa heeft dit bekeken. De situatie nu is uiteraard anders dan in 2008. De afgelopen jaren is de woningmarkt oververhit, met een onverminderd hoge vraag en forse prijsstijgingen. Er is een structureel woningtekort in Nederland. Dit onderliggende tekort verandert niet door de Coronacrisis. Zij verwachten dat in de eerste maanden de groepen potentiële kopers die de afgelopen jaren het niet lukte om een woning te kopen, bij de eerste ruimte op de markt hun slag zullen slaan. Daarmee treedt er dus nog niet direct een enorme terugval in vraag op, en blijft de woningmarkt op niveau. Marktpartijen zoals Makelaarsland signaleren dat de woningverkopen in bijvoorbeeld mei 2020 onveranderd op niveau blijven.

Coronacrisis leidt tot lichte daling woningprijzen in 2021

Echter, over enige tijd zullen de gevolgen van de Coronacrisis (economische krimp, toename werkeloosheid en verslechtering consumentenvertrouwen) hun weerslag hebben op de woningprijzen. Het effect op de huizenprijzen is afhankelijk van hoe lang de Corona-pandemie voortduurt en hoe snel daarna de economie herstelt. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in mei 2020 hiervoor vier scenario’s opgesteld. Er komt sowieso een recessie, maar de vraag is dus voor hoe lang en hoe diep. Sommige economen vergelijken de Coronacrisis met de neerslag van een meteoriet; het overkomt ons door een externe oorzaak, en is niet een systeemfout of een zelf gecreëerde luchtbubbel. Er ligt geen structurele aanleiding aan ten grondslag. En dat is het fundamentele verschil met de kredietcrisis, waar wel een onderliggende structurele oorzaak was.

Verwachting woningprijzen voor 2020 en 2021

De Rabobank doet nog geen voorspelling van de huizenprijzen voor 2020 en 2021. Voorafgaand aan de Coronacrisis raamde zij de prijsontwikkeling op 5,5% in 2020. Nu verwachten zij nog steeds een positieve tot neutrale prijsontwikkeling voor 2020, en voor 2021 een lichte krimp. ABN Amro heeft soortgelijke verwachtingen. Zij verwachten dat de woningprijzen in 2020 gemiddeld nog een bescheiden stijging zullen vertonen. Dit komt vooral door de hausse van de afgelopen jaren, waardoor er nog een overloop naar 2020 is. Zij verwachten dat daarna de huizenprijzen in 2021 zullen dalen.

Al met al lijkt de verwachting van de meeste banken en deskundigen dat de woningprijzen in Nederland over 2020 ongeveer gelijk zullen blijven en in 2021 licht zullen dalen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.