Huizenprijs stijgen niet meer

Huizenprijzen stijgen niet meer

Januari 2011 – Een analyse van de langjarige ontwikkeling van huizenprijzen rechtvaardigt de huidige mineur op de Nederlandse woningmarkt. Er wordt nog een lichte daling van de prijzen verwacht, waarna de prijzen de komende jaren weer stabiliseren en voorzichtig (maximaal inflatie) zullen stijgen.

Woningprijzen stijgen niet meer zoals vroeger

De afgelopen decennia zijn de Nederlandse woningprijzen enorm gestegen. Sinds de jaren ’70 is de financiering van woningen verdubbeld van 2 maal het jaarinkomen naar 4 a 5 maal het jaarinkomen. En de arbeidsproductiviteit van Nederlanders is sinds de jaren ’50 fors gegroeid; van eenverdiener naar tweeverdieners.

Maar de komende jaren zit een verdere toename van financierbaarheid of meer arbeidsproductiviteit er niet in. Eerder het tegendeel is waar.
Meer gaan werken loont niet door de hoge inkomstenbelasting. En banken verscherpen de eisen voor hypotheken. Een verdere stijging van de woningprijzen zit er dus niet meer in.

Terugval woningprijzen naar lange termijn trend

Voorlopig zit de Nederlandse woningmarkt op slot. Veel huiseigenaren zijn niet bereid om hun verkoopprijs te laten zakken.
Het voordeel is dat er geen prijsbederf optreedt. De enorme prijsstijgingen van Nederlandse woningen in de afgelopen decennia staan in schril met de eeuwen daarvoor. Toen ontwikkelden de woningprijzen zich gelijk met de ontwikkeling van de inkomens of de inflatie. Wat als de Nederlandse woningprijzen uiteindelijk weer gelijk lopen met de inkomensontwikkeling? Vanaf 2008 zou dan een terugval van de huizenprijzen van zo’n 40% plaats dienen te vinden.

Huizenprijzen 2011 - Bron: Huizenmarkt-zeepbel.nl

Per begin 2011 hebben we daarvan inmiddels zo’n 15 a 20% waardedaling gehad. Zouden we dan nog een waardeverlies van 20% tegemoet zien?
Het is sterk de vraag of de waarde van woningen nog verder zal zakken.

Einde prijsdalingen in zicht

Wij verwachten nog wel een lichte daling, maar dan zou de daling tot stilstand moeten komen. Als de woningmarkt in beweging komt, worden de prijsdalingen zichtbaar en zakt de prijs nog licht. Maar daarna zouden de woningprijzen toch moeten stabiliseren en vervolgens voorzichtig (maximaal inflatie) stijgen.

Lees meer …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top