Huizenprijs

Huizenprijzen stijgen maar door in 2022!

De waarde van een gemiddelde woning in Nederland is de afgelopen twee jaar explosief gestegen. Begin 2021 sprak Rabobank over een stijging van 5,5% in 2021 en 2,5% in 2022. Maar die cijfers zijn inmiddels achterhaald. Hun nieuwe opinie is dat de woningprijzen in 2021 met maar liefst 15% zullen zijn gestegen. En dat in 2022 de prijzen van woningen nog een stap verder met zo’n 12% zullen gaan stijgen. Dit is in totaal dus een stijging van de gemiddelde huizenprijs met maar liefst 28% in 2021 en 2022!

Rekenvoorbeeld stijging waarde huis

Stel; u heeft nu een huis met een waarde van € 320.000,-. Dan is de waarde eind 2022 gestegen met maar liefst € 90.000,- naar € 410.000,-. Bij een duurder huis gaat het nog harder. Als u een huis heeft van € 600.000,-, dan is de waarde eind 2022 maar liefst € 750.000,-.

Hoeveel stijgt de waarde van mijn huis?

Waar stijgen de huizenprijzen het meest? In onderstaande kaart van Rabobank is te zien dat de prijzen het sterkst stijgen in de gebieden rondom de grote stedelijke regio’s. Hier lijkt sprake van een inhaalslag. De regio’s waar de prijzen in 2021 reeds fors zijn gestegen, lopen iets minder op in 2022. Denk daarbij aan de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Logisch, want hier zijn de woningprijzen inmiddels al astronomisch hoog.


Ontwikkeling huizenprijzen in Nederland in 2022. Bron van de getoonde kaart is: CBS, Kadaster, RaboResearch

Business Insider stelt het nog scherper; “Een huis bezitten levert voor veel mensen meer op dan werken. De prijsstijging van de gemiddelde huizenprijs zorgt ervoor dat een doorsnee woning in twaalf maanden tijd zo’n 66.000 euro meer waard is geworden. Dat komt neer op bijna twee modale jaarsalarissen.”

Als we naar bovenstaand rekenvoorbeeld kijken, dan zijn de absolute bedragen indrukwekkend. Dit zou toch ook effect op de algehele economie en de inflatie moeten hebben? We gaan het de komende maanden meemaken wat er met de Nederlandse huizenmarkt gaat gebeuren.

Exit mobile version