Kopers wachten op nieuwe regering

Juli 2010 – Een aantal makelaars ziet de woningmarkt weer tot stilstand komen. Hypodomus stelt dat na een kleine opleving begin 2010 de woningmarkt compleet dreigt weg te zakken. Het afschaffen van de koopsubsidie lijkt een belangrijke oorzaak.

Nog belangrijker lijkt alle onzekerheid rond de kabinetsformatie; dit maakt de consument onzeker. Huizenkopers wachten het liefst zo lang mogelijk af en stellen indien mogelijk een koopbeslissing uit. Vooral de discussie rondom de hervorming van de woningmarkt en de aanpak van de hypotheekrenteaftrek maken de consument kopschuw. Ook al lijkt niemand te geloven dat een volgend kabinet maatregelen zal nemen die drastisch ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek, toch zal er iets aan gaan wijzigen. Maar wat, dat is onduidelijk.

Op zich is het nu een goed moment om een woning te kopen. De prijzen zijn gedaald en de rente is laag. Maar zolang de politieke duidelijkheid ontbreekt gaan mensen niet kopen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.