Prijsontwikkeling huizen

Hoogste huizenprijzen in bijna 300 jaar

November 2007 – De prijzen van Nederlandse huizen zijn in bijna drie eeuwen niet zo hoog geweest. Dit blijkt uit een voor inflatie gecorrigeerde huizenprijsindex van de Maastrichtse hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz. De index is samengesteld op basis van historische gegevens over de verkoop van huizen aan de Amsterdamse Herengracht sinds 1650. Omdat de huizen hier altijd dezelfde kwaliteit hebben gehad, zijn de prijzen indicatief voor ontwikkelingen over zo’n lange periode. Een gemiddeld huis aan de Herengracht kost nu 2,6 miljoen euro.

Dat is omgerekend net iets minder dan in 1736, toen voor panden aan de Herengracht de hoogste prijzen uit de geschiedenis werden betaald. Als de huizenprijzen in het huidige tempo blijven stijgen, wordt dit 271 jaar oude prijsrecord in 2008 geëvenaard.

De prijs van huizen aan de Herengracht vertoont al sinds 1985 een stijgende lijn. In dat jaar kostte een pand net iets meer dan omgerekend 1 miljoen euro. Uit de prijsindex blijkt dat zowel periodes van langdurig dalende huizenprijzen als periodes van stijgende huizenprijzen voorkomen. „Wie alle jaren sinds de Tweede Wereldoorlog bekijkt”, aldus Eichholtz, „ziet vooral prijsstijgingen, met 1979 als uitzondering.
Dat geeft een vertekend beeld.”

De enorme schommelingen in de waarde van woningen laten zien dat kopers er ook na jaren van gestage prijsstijgingen niet van kunnen uitgaan dat een huis zijn waarde wel behoudt. „De geschiedenis laat zien dat één ding zeker is: de huizenprijzen kunnen enorm fluctueren”.

Of het huidige hoge niveau van huizenprijzen vol te houden is, hangt volgens Eichholtz vooral af van de consumentenvraag naar (betere) woningen. De veranderingen in de huizenprijzen zijn te lezen als veranderingen in de vraag naar woningen, omdat het aanbod nauwelijks reageert op de huizenprijzen. „De woningmarkt weerspiegelt de ontwikkeling van de economie”, zegt Eichholtz.

De vraag naar huizen neemt volgens hem in Nederland nog steeds toe dankzij stijgende inkomens en een groeiend aantal alleenstaanden. Een recessie kan de vraag omlaag trekken. Maar over de kans hierop is „niets zinnigs te zeggen”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.