Prijsstijgingen vlakken af

Een afkoeling die sinds medio 2018 is ingezet; de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren nemen nu flink af. Nederlandse consumenten moeten wennen aan de nieuwe prijsniveau’s en de meeste consumenten die wilden en kunnen verhuizen, zijn inmiddels verhuisd. Was de prijsstijging van de Nederlandse woningmarkt in 2018 nog 7,2 procent, voor 2019 en 2020 wordt een prijsstijging van respectievelijk 6 procent in 2019 en 4 procent in 2020 verwacht. Dit meldt de Rabobank in haar kwartaalbericht.

Huizenprijzen boven niveau 2008

We zitten medio 2019 eindelijk weer op en boven de prijsniveau’s van eind 2008, de piek die er was vlak voor de kredietcrisis toesloeg.

Huizenprijzen 2019 Bron: RabobankBron: Rabobank, Kwartaalbericht Woningmarkt Q2 2019 van de Rabobank

Verschillen worden alleen maar groter

Woningen in het westen van het land worden steeds duurder, met een steeds groter prijsverschil ten opzichte van de overige provincies. Ook al heeft in die provincies een flinke stijging van de huizenprijzen plaatsgevonden, die houden geen tred met de zeer forse prijsstijgingen in het westen van het land. Hetzelfde geldt voor Amsterdam en de rest van de grote steden; ook daar blijven de prijsverschillen flink. Betaal je in Rotterdam en Den Haag zo rond de € 300.000 voor een gemiddelde woning, in Amsterdam is dit € 473.000.

Woningmarkt blijft redelijk gespannen

Het aantal verkopen was in 2019 wat teruggezakt, omdat Nederlandse consumenten moesten wennen aan de nieuwe prijsniveau’s en de meeste consumenten die wilden en kunnen verhuizen, inmiddels verhuisd waren. De verkooptijd blijft kort, maar de hooggespannen woningverkopen van de jaren ervoor werden niet gehaald. Verwacht wordt dat dit marktbeeld de komende jaren zo zal blijven. Pas in 2021 of 2022 wordt een prijsstabilisatie verwacht. Oorzaak is dat er op enig moment een plafond ontstaat wat huishoudens kunnen en mogen betalen aan woonlasten.

Verwachtingen voor 2020, 2021 en verder

Kortom, de woningmarkt lijkt in 2019 en 2020 nog stevig te blijven. Met prijsstijgingen van 6% en 4% per jaar. In steden als Amsterdam zie je nu al prijsdalingen optreden, maar dat is ook niet onlogisch met de enorme stappen van de afgelopen jaren. In andere kleinere steden zoals Leiden en Breda vindt nog steeds een inhaalslag plaats. Dit maakt dat de woningmarkt de komende twee jaar nog wel wat doorstijgt. Vanaf 2021 lijkt de woningmarkt een beetje te gaan afkoelen, naar een prijsstabilisatie, ofwel een jaarlijkse stijging van 0-2%.

Meer weten?

Wil je meer weten over de prijsontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt? Lees het Kwartaalbericht Woningmarkt Q2 2019 van de Rabobank, waarin ze helder en uitgebreid de situatie op de Nederlandse woningmarkt toelichten.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top