verlaging-overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting van 6% naar 2%

1 juli 2011Verlaging van de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting is per 1 juli jl. verlaagd van 6% naar 2%.

De overdrachtsbelasting wordt verlaagd van 6% naar 2% voor het komende jaar, met een terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011. Bedoeling is om de huizenmarkt een boost te geven. Het kabinet acht het noodzakelijk om in te grijpen in de gestagneerde woningmarkt. Zowel voor starters als doorstromers op de woningmarkt biedt dit een goede stimulans om een nieuwe woning te kopen. Hopelijk komt zo de doorstroming op de Nederlandse woningmarkt weer wat op gang.

Gelukkig waren er tot nu toe geen forse prijsdalingen op de Nederlandse woningmarkt. Maar er ontstaat inmiddels een steeds grotere prop aan onverkochte woningen. De voorraad onverkochte woningen is verdubbeld sinds 2008, net zoals de verkooptijd.

Met de verlaging van de overdrachtsbelasting zal de doorstroming op de Nederlandse woningmarkt hopelijk weer op gang komen. Bij het opkrabbelen van de woningmarkt kan mogelijk een korte periode van verdere prijsdaling plaatsvinden. Maar uiteindelijk is de woningmarkt als geheel gebaat bij doorstroming. Alleen als mensen verhuizen, en groter en beter willen en gaan wonen, kan er een positieve prijsontwikkeling plaatsvinden. De woningmarkt is net een eco-systeem; alle prijssegmenten hangen van elkaar af. Een starter die een nieuw huis koopt, creert drie verhuizingen. En het tegengaan van scheefwonen heeft een rechtstreeks gevolg op de prijsontwikkeling van de duurste woningen. Een dynamische en vrij functionerende woningmarkt betekent uiteindelijk voor iedereen winst.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.