Vertrouwen woningmarkt stijgt

12 augustus 2011 – De Vereniging Eigen Huis (VEH) meldt op basis van eigen onderzoek dat woonconsumenten in de maand juli veel meer vertrouwen in de woningmarkt hebben gekregen. Met name de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting betekenen voor veel consumenten dat het misschien weer eens tijd wordt om een huis te kopen. Tot nu toe kreeg de Vereniging Eigen Huis achteraf vaak gelijk met haar eigen onderzoek (de zogenaamde Eigen Huis Marktindicator). Zou dit een eerste lichtpuntje zijn op de Nederlandse woningmarkt? De VEH verwacht dat het aantal woningverkopen de komende tijd zal toenemen.

Eigen Huis Marktindicator - Bron: www.eigenhuis.nl

Overigens kan niet vaak genoeg vermeld worden dat er sterke regionale verschillen zijn. Gaat het in de noordvleugel van de Randstad (Haarlem, Amsterdam, het Gooi, Amersfoort, Utrecht) eigenlijk allang weer goed, in de rest van Nederland laat herstel nog op zich wachten.
Zo kent de zuidvleugel van de Randstad, Rotterdam en Den Haag, nog geen groei en blijft er een overschot aan woningen. Een speciale rol hebben nog de zogenaamde krimpregio’s; de uithoeken van Nederland kennen op termijn een demografische krimp en als gevolg daarvan zijn er daar op termijn minder woningen nodig. Het betreft Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Dit heeft natuurlijk de nodige effecten op de regionale woningmarkten aldaar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top