Verwachting

Gaan de huizenprijzen stijgen of dalen? Diverse deskundigen spreken zich verschillend uit, maar over een ding zijn ze het eens. De woningen in Nederland zullen op lange termijn hun waarde behouden en een inflatie-volgende prijsontwikkeling kennen.

Forse prijsstijgingen

5 januari 2017 - Ten opzichte van de piek van 2008 geldt voor de gemiddelde Nederlandse woningmarkt dat het prijsniveau nog steeds 11,5% lager is. Het gaat hier dus om de gemiddelde Nederlandse koopwoningenmarkt. De regionale verschillen zijn groot (!). Amsterdam is inmiddels al WEL weer op het oude prijsniveau van 2008. Hetzelfde geldt voor nabijgelegen populaire steden zoals Haarlem en Utrecht. En in de krimpregio's als Groningen, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn de prijzen nog steeds relatief laag. De trek naar de stad (urbanisatie) zet onverminderd voort. De verwachting is dat de verschillen tussen de regio's in populariteit en daarmee prijsniveau alleen maar groter zullen worden. Woningen in de Randstad zullen de komende jaren met zo'n 3 a 4% per jaar stijgen. Hetzelfde geldt - weliswaar in afgezwakte mate - voor de uitlopers langs de assen A16 naar het zuiden (Breda), A12 naar het oosten (Arnhem/Nijmegen) en de A2 naar het zuiden (Eindhoven). De overige meer perifeer gelegen gebieden zullen beperktere prijsstijgingen kennen van maximaal 1 a 2% per jaar, net gelijk aan de inflatie.

Deze verwachtingen gelden tot 2030. Erna zal de vraag naar nieuwe woningen vanwege sociaal-demografische ontwikkelingen stagneren, en zal het prijsverloop beperkter zijn.

Onderstaande grafiek geeft onze verwachting voor de gemiddeldeprijzen van Nederlandse koopwoningen weer.

(C) 2017 - Huizenprijs.com (C) 2017 Huizenprijs.com - Prijsverwachting Nederlandse koopwoningen.
Bron: CBS Prijsindex bestaande woningen & eigen verwachtingen

Voorgaande is een persoonlijke verwachting van de redactie van deze website op basis van diverse nieuwsbronnen.

Ouder nieuws

Woningmarkt eindelijk herstel?

3 augustus 2012 - Hypotheekverstrekker voorspelt dat er voor de Nederlandse woningmarkt binnen een of twee kwartalen een eerste voorzichtig herstel zou kunnen plaatsvinden. Dit is na de kredietcrisis de eerste grote institutionele partij die positieve verwachtingen uitspreekt.

Huizenprijzen zakken nog jaren

1 februari 2012 - Volgens de Rabobank zullen de prijzen van Nederlandse woningen de komende vier jaar nog 3 tot 5 procent per jaar dalen. In 2015 is een Nederlandse koopwoning dan 20 tot 30 procent goedkoper zijn dan in 2008.

Koopsom woning flink gezakt

27 december 2011 - In de afgelopen drie jaar is in Nederland de gemiddelde koopsom van een woning met 3% gedaald. Dit bevestigd ook over langere periode het beeld van gestage prijsdalingen. En we zijn nog lang niet uitgebodemd.

Einde woningmarktcrisis nog niet in zicht

20 november 2011 - De huizenmarkt zit muurvast. Er zit nog steeds een hoop lucht in de woningprijzen. Verkopen vinden mondjesmaat plaats tegen prijzen die fors lager zijn dan verkopers dachten. Zo wordt een nieuw prijsniveau gemaakt, dat zeker 10 tot 15% onder de VON-prijs niveau's van voor 2007 zit.

Huizenprijs -7% in 2012 volgens TU Delft

4 september 2011 - De TU Delft voorspelt voor het komende jaar dat de Nederlandse huizenprijs met nog eens zeven procent zakt in 2012. De belangrijkste oorzaak, naast de economische stagnatie, is dat consumenten minder kunnen lenen.

Woningprijs -5% in 2011 volgens NVM

April 2011 - De NVM bevestigt dat in 2011 de prijs van een gemiddelde woning verder zal zakken. Zij verwachten opnieuw een prijsdaling van 5%. Vanaf medio 2008 zijn de huizenprijzen dan in totaal aanzienlijk gezakt.

Woningprijs -2% eerste helft 2010 volgens ING

Juni 2010 - De huizenprijzen dalen ook in 2010 nog steeds. Een recente enquete van de ING Bank geeft aan dat bijna de helft van consumenten het idee heeft dat de waarde van huis gelijk is gebleven in de eerste helft van 2010. De huizenprijzen in Nederland zijn in de eerste helft van 2010 naar verwachting licht gedaald, namelijk met ongeveer 1 a 2%.

Woningmarkt - 10% volgens ING

September 2009 - Volgens de ING is de helft van de prijsdaling achter de rug, zij verwacht nog een verdere daling in de huizenprijzen. Er gaat in totaal ruim 10% van de huizenprijzen af. De woningverkopen zullen volgend jaar weer aantrekken.
Bron: Woningmarkt

Woningmarkt - 6% volgens Rabo

Augustus 2009 - De Rabobank verwacht voor bestaande woningen voor 2009 een nominale huizenprijsdaling van 6% en in 2010 een verdere krimp met 1%. Hierbij wordt het duurdere huizenmarktsegment het hardst getroffen. Begin 2009 dacht de Rabobank nog dat de daling in 2009 3,5% zou zijn, de verwachte daling is nu dus tweemaal zo groot geworden. Een belangrijke rol bij de verwachtingen speelt de economie; de bank ging in mei nog uit van een krimp van de economie met 4%, nu gaat zij uit van 6%. Daarnaast valt het aantal verkopen tot op heden in 2009 wat tegen.
Bron: Woningmarkt

Woningen dalen in 2009 maar liefst 5%!

Januari 2009 - In 2008 zijn woningen reeds 1,8% gedaald. Volgens de NVM zullen de prijzen in 2009 verder dalen met maar liefst 5%! De prijsdaling in 2008 trad vooral in het vierde kwartaal op. Toen werden 1 op de 6 te koop staande woningen werd verkocht. Een kwartaal eerder was dat nog bijna 1 op 4.

De gemiddelde woning kost nu euro 233.000 tegen euro 246.000 in het derde kwartaal. Vooral dure woningen zijn moeilijker verkoopbaar. In het goedkopere segment zijn de negatieve effecten minder voelbaar. Door de verbeterde betaalbaarheid liggen in dat segment dan ook de grootste kansen op herstel van de markt, aldus de NVM.Wat is de prijs van mijn huis?

U kunt in twee stappen snel en eenvoudig de waarde van uw huis bekijken. Kijk hoeveel uw huis waard is!

Actueel

Verwachting

Hoe ontwikkelen de huizenprijzen zich op lange termijn? Meer…

Waarde van uw huis

Bekijk hier de huidige waarde van uw huis. Meer…

Trends

Welke trends spelen er op de Nederlandse woningmarkt? Meer…

Reclame