Huizenprijs

Voorwaarden

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend van globale en niet-deskundige aard. Deze informatie is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen, deze hoeven niet algemeen geldend te zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Handelingen en activiteiten naar aanleiding van de informatie die is verstrekt op de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, zijn geheel voor eigen risico. Consulteer altijd een deskundige en/specialist over het betreffende onderwerp.

Copyright

De website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website.

Verantwoording vergelijking

Deze website geeft mogelijk vergelijkingen van (financiële) producten en/of diensten weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten en/of diensten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten en/of diensten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten en/of diensten in de vergelijking ontbreken.

Rol uitgever website

Indien de website (financiële) producten en/of diensten behandelt, dan betreft dit algemene, indicatieve informatie danwel advertentieruimte van derden (bijvoorbeeld financiele dienstverleners). De uitgever van de website is geen (financieel) dienstverlener, en daarmee in het bijzonder (doch niet uitsluitend) bedoeld een aanbieder en/of bemiddelaar van leningen, hypotheken, verzekeringen en andere (financiële) producten.
De door de uitgever van de website getoonde informatie is niet bedoeld als advies en/of ter vervanging van een advies, van welke aard of hoedanigheid dan ook. De uitgever van de website raadt haar bezoekers aan om een persoonlijk, deskundig advies aan te vragen bij een (financieel) dienstverlener. De uitgever van de website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een (financieel) product, dienst of advies dat aan de bezoeker wordt voorgelegd. Deze aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende derde (bijvoorbeeld financiele dienstverlener).

Privacy

Op de website wordt mogelijk gebruik gemaakt van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites door middel van cookies om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geinteresseerd bent.
Lees meer over ons cookiesbeleid en voorwaarden met betrekking tot cookies.


Exit mobile version