Waarde huis

Gemiddelde koopsom per woningtype - Bron: Kadaster

De waarde van uw huis is nu erg onzeker.

 • Weinig verkopen: De NVM registreert minder transacties, waardoor het lastig is om een voldoende representatief beeld te geven.
  Elke woning is weer anders, daarom houdt de NVM per buurt minimaal 25 transacties aan voordat zij de resultaten kan middelen.
  Maar veel buurten komen in de laatste twee jaar niet aan 25 transacties.
 • Lastig marktevenwicht: Er is nu een sterk fluctuerend evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is moeilijk om de precieze prijs voor een woning te bepalen. Zelfs de experts, banken die woningen moeten taxeren voor hypotheken, vinden dit vandaag de dag lastig. U staat dus niet in uw eentje.
 • Turbulente economische ontwikkelingen: Waar komt al die fluctuatie op de huizenmarkt vandaan? Voornamelijk van de economische omstandigheden. De economie is nog erg kwetsbaar en gevoelig voor nieuwe of afwijkende informatie. En dit werkt door in de huizenmarkt. De prijs van woningen in Nederland, de huizenprijzen hangt vooral af van de betaalbaarheid.
  Hoeveel kunnen mensen voor een woning betalen. En niet zozeer wat de kosten zijn. De betaalbaarheid wordt rechtstreeks bepaald door het inkomen dat mensen verdienen. En dat is in deze tijden wat onzekerder.

  Er wordt voorspeld dat de vastgoedmarkt, en in het bijzonder de Nederlandse woningmarkt, halverwege 2010 op zijn dieptepunt zit. Het is dus erg gunstig om nu een huis te kopen. De woningprijzen worden de komende tijd niet meer zo laag. Kijk verder voor meer informatie over de waarde van een huis.

 • Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Scroll to Top